cengkirgading.com
“WOLAK-WALIKING ZAMAN”
– Sing penting dianggep ora penting – Sing ora penting dipenting-pentingno – Sing apik dielek-elek – Sing elek dianggep apik – Sing bener disalahke – Sing salah dibener-benerke – Sing jane tontonan…