candientuthanhhoa.com
CÂN BÀN SHINKO-JAPAN - Cân Điện Tử
Cân Bàn SHINKO 30kg/0.01kg Cân Bàn SHINKO 60kg/0.01kg Cân Bàn SHINKO 100kg/0.01kg Cân Bàn SHINKO 150kg/0.02kg Cân Bàn SHINKO 300kg/0.05kg Cân Bàn SHINKO 500kg/0.1kg Cân Bàn SHINKO 600kg/0.1kg 1. TÍNH NĂNG CỦA CÂN BÀN SHINKO: – Chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/15,000) . – Đếm chính xác cao. – Màn hình hiển [...]