camnangmuabannhanh.com
Bán hàng online thành công: Kinh nghiệm vàng cho nhân viên kinh doanh xe hơi ô tô
“Không bao giờ đưa ra mức giá chẵn là cách làm khách hàng rối rắm trong ma trận của những con số, mà ở đó nhân viên bán hàng là chủ.”