bulongnamhai.com
Ecu - đai ốc liền long đen DIN 6923 | Bulongnamhai.com
Đai ốc liền long đen Din 6923 là một loại đai ốc đặc biệt có thêm phần long đen liền khối với đai ốc giúp cho thao tác lắp đặt nhanh chóng thuận tiện