blogomlm.pl
Czy MLM to akwizycja? Sprzedaż bezspośrednia a marketing sieciowy
Mimo tylu lat branży MLM w Polsce, na wielu forach internetowych i grupach wciąż znajdziemy powtarzające się jak mantra pytanie – czy MLM to akwizycja? W dyskusjach stawiają sobie czoła wierni miłośnicy marketingu sieciowego i osoby, które nie mają na ten temat zielonego pojęcia. W efe