blogomlm.pl
Plan marketingowy w MLM – co to takiego?
Marketing wielopoziomowy opiera się na tworzonych oddolnie sieciach dystrybucji. Co to oznacza? Za sprzedaż w firmach MLM odpowiedzialni są dystrybutorzy – każdy z nich pracuje na własny rachunek, jednocześnie wspierając rozwój całej organizacji. Oczywiście otrzymuje odpowiednie wynagrod