biserprom.com.mk
Summer Break
*** SUMMER BREAK *** - СОНЧЕВ БРЕГ - БУГАРИЈА 28 години со Вас - СОПСТВЕН ЗАКУП Термини за 8 дневните аранжмани ( 7 ноќевања) : 12.07.-20.07 15.07.-23.07. 17.07.-25.07. 19.07.-27.07. 20.07.-28.07. 22.07.-30.07 24.07.-01.08.