biblioteka.tgory.pl
„Uzdrawiająca Moc Książek”
06 marca w Szkole Podstawowej nr 16 w Tarnowskich Górach odbyły się zajęcia w ramach projektu „Uzdrawiająca Moc Książek”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas: pierwszej, drugiej i trzeciej. Spotkania poświęcone były wzajemnym relacjom w szkole i rodzinie. Po wysłuchaniu opowiadania dz