biblioteka.tgory.pl
Promocja książki "Światy poetyckie Bolesława Lubosza"
24 października w tarnogórskim Muzeum odbyło się zorganizowane przez naszą Bibliotekę spotkanie promujące książkę „Światy poetyckie Bolesława Lubosza” pod redakcją prof. Mariana Kisiela i dr Katarzyny Niesporek, wydaną przez wydawnictwo naukowe "Śląsk", z udziałem