biblioteka.tgory.pl
Filia nr 5 (Repty Śl.): Lekcja biblioteczna
W poniedziałek 2 grudnia odbyła się w Filii nr 5 lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III SP nr 13 w Reptach Śląskich. Dzieci zapoznane zostały z księgozbiorem biblioteki, zasadami opracowania i udostępniania zbiorów oraz z funkcją, jaką pełni biblioteka publiczna. Wysłuchały opowie