bangtai24h.com
Cấu Tạo và Nguyên Lý Hoạt Động Của Băng Tải Dây Belt | Băng Tải 24h
Cấu tạo băng tải belt Một băng tải dây belt thường gồm các thành phần chính như sau: khung băng tải, quả lô chủ động, quả lô bị động, cơ cấu dẫn hướng, con lăn đỡ đai, cơ cấu căng đai, mặt đỡ belt, dây đai băng tải, động cơ giảm tốc, hệ thống điện… [...]