banancongnghiep.net
Bàn ăn công nghiệp BA18iL - Bàn ăn Forming Laminate 8 người
Bàn ăn công nghiệp BA18iL dành cho 8 người chất liệu Laminate Forming ngồi có móc treo ghế tiện dụng là sản phẩm chuyên dụng dành cho căng tin (Canteen)