bah.edu.rs
Venecijanske maske - simbol italijanske umetnosti i kulture
Venecijanske maske izazivaju divljene čitavog sveta, a ne kupiti ovaj suvenir je gotovo nemoguće kada se nađete na ulicama Venecije. Dok je u svim drugim gradovima na svetu akcenat na šoljama, magnetima i razglednicama sa motivima destinacije, sa štandova venecijanskih suvenirnica vas posmatra