bah.edu.rs
Vajarstvo stare Grčke kao ideal u umetnosti
Istorija umetnosti beleži razvoj i napredak vajarske umetnost od svojih početaka, hiljadama godina unazad, pa sve do savremenih autora koji zavređuju pažnju javnosti. Vajarstvo kao umetnost oblikovanja trodimenzionalnih figura od najrazličitijih vrsta materija - kamena, drveta, metala, gline, p