bah.edu.rs
"Vajanje" čelikom - skulpture od čelične žice
Umetnička dela vajara već vekovima su predmet divljenja, a poslednjih godina je koncept pravljenja skulptura od čelične žice postao veoma popularan. Žica se, zahvaljujući tome što je savitljiva, sve više koristi prilikom izrade skulptura, a pomoću nje su umetnici napravili skulpture koje v