bah.edu.rs
Teorija boja: osnovna pravila za mešanje i kombinovanje boja
Otkrijte šta su zapravo tople i hladne boje, kako vam krug boja može pomoći da okrečite stan, i šta zapravo znači CMYK i RGB!