bah.edu.rs
Sve što treba da znate o kvilingu - istorija, nastanak, materijal, namena
Kviling je sigurno jedna od tehnika za koje na prvi pomen mislite da niste čuli, ali postoji velika verovatnoća da zapravo jeste. Sve to jer kviling tehnika ima jako neobično ime, a moguće je naći je i pod imenom filigranski papir za koji na drugoj strani sigurno veći broj ljudi može reći da