bah.edu.rs
Stilovi ukrašavanja drveta koji se koriste širom sveta
U ljudskoj je prirodi da ukrašava sve predmete koje koristi, bez obzira na njihovu sbrhu. Kako je jedan od prvobitnih materijala koje je čovek počeo kultivisano da koristi drvo, ta tradicija ostala je i danas prisutna, a čak je i dodatno ekspandirala zahvaljujući novim tehnikama ukrašavanja. O