bah.edu.rs
Šta vaš rukopis govori o vama
Grafologija je nauka koja se zasniva na analizi rukopisa, a oni koji se njom bave imaju zadatak da na osnovu analize utvrde osobine i karakter ličnosti. Izrazito je popularna i zanimljiva nauka koja prosuđuje karakter i duševno stanje isključivo na osnovu rukopisa. Prema određenim statistik