bah.edu.rs
Šta su likovni elementi i čemu služe?
Blok, četkice, čaša za vodu? To nisu likovni elementi, već pribor za likovno! Saznajte šta su likovni elementi i čemu zapravo služe.