bah.edu.rs
Šta predstavlja moderna kaligrafija i gde se primenjuju kaligrafska slova
U svetu je krasnopis ponovo postao trend koji mnogim kaligrafima donosi zaradu. Međutim, u Srbiji, kaligrafska slova su ponovo zaživela, ali još uvek nisu toliko popularna kao što su bila u vreme kada su bila deo obrazovnog sistema. Danas, moderna kaligrafija dobija novo značenje i predstavlja