bah.edu.rs
Slikanje i crtanje portreta - najlepši portreti u istoriji umetnosti
Portret na francuskom označava slikanje ili crtanje nečijeg lika, a izraz je nastao od latinskog protrahere, što znači izneti na videlo. U likovnoj umetnosti portret predstavlja prikaz neke određene osobe, a slikanje portreta osim što ima za cilj verodostojno prikazivanje spoljašnje sličnost