bah.edu.rs
Slikanje akvarel tehnikom za početnike
Slikanje akvarel tehnikom je jedan od najstarijih vrsta slikanja. Akvarel tehnika ili slikanje vodenim bojama je metoda u kojoj se boje prave od pigmenta koji je pomešan sa vodom. Ako želite da uđete u svet slikanja vodenim bojama, ovaj tekst će akvarel za početnike učiniti lakšim.