bah.edu.rs
Sličnosti i razlike između slikanja i crtanja
Tehnike slikanja i crtanja su kroz istoriju nastajale, menjale se i razvijale. Od prvih crteža koje vezujemo za zidove pećina pa sve do danas, prošlo je više od 40.000 godina. Umetnost je prešla dug put jednostavnosti, preko kompleksnosti i došla do takozvane jednostavne genijalnosti. Biti