bah.edu.rs
Prednosti umetnosti koje utiču na razvoj deteta
Kreativnost je važna u životu, naročito kod mališana. Prednosti umetnosti za razvoj deteta su brojne. Zato je veoma bitno negovati dečiju kreativnost.