bah.edu.rs
Od čega se može praviti mozaik?
Mozaik tehnika je odavno poznata slikarska tehnika koja podrazumeva slaganje raznobojnih komadića kamenja, stakla, blazirane keramike, biber crepa, školjki ili drugog sličnog materijala. Naime, mozaik slikarska tehnika predstavlja umetnost stvaranja slike pomoću malih obojenih delova određenog