bah.edu.rs
Najpoznatiji umetnički pravci u slikarstvu
Slikarstvo se u, određenom obliku, prvi put javlja još u paleolitu, 30.000 godina pre naše ere. To je umetnost koja teži da izrazi ideje, emocije i lične percepcije stvari i događaja, sa određenim estetskim kvalitetima. Tokom svoje istorije slikarstvo je usvajalo različite forme u zavisnosti