bah.edu.rs
Najlepši murali u Beogradu
Mural predstavlja sliku na spoljnom zidu zgrade. Ova umetnička kompozicija u sebi objedinjava opšte elemente slike i elemente arhitekture. Zidno slikarstvo i sama izrada murala zavisi od same podloge, dok na kompoziciju murala utiču dimenzije prostora koje nameću i dimenziju same zidne slike. Zi