bah.edu.rs
Muze velikih umetnika - izvor beskonačne inspiracije
Na pitanje šta je to što inspiriše umetnike da stvaraju - pišu, komponuju ili slikaju, kao i šta je to što je podstaklo najveće umove poput Pikasa, Dalija i Klimta da naslikaju dela koja su im obezbedila mesto u istoriji slikarstva, nema jedinstvenog odgovora. Možda najbliže pravom odgov