bah.edu.rs
Marina Abramović - od slikarke do umetnice performansa
Marina Abramović važi za jednu od najpoznatijih umetnica performansa. Od samog početka bavljenja umetnošću, privlačila je pažnju, a njen život bio je izložen javnosti koju je intrigirala svakim novim performansom. Rođena je u Beogradu 1946. godine, neposredno po završetku rata. Umetnos