bah.edu.rs
Koji motivi za slikanje postoje u slikarstvu?
Slikarstvo, kao umetnost, predstavlja oblik izražavanja. Saznajte koje različite slikarske tehnike i motivi u slikarstvu postoje.