bah.edu.rs
Kada kuvanje postaje umetnost
Kuvanje je aktivnost koju obavljamo relativno često, svakodnevno ili više puta na dan. Toliko je prisutno u našim životima, naročito kod lepšeg pola, da ga možemo izjednačiti sa spavanjem, čitanjem dnevne štampe, konzumiranjem hrane i svim onim aktivnostima bez kojih ne možemo zamisliti s