bah.edu.rs
Istorija ikona - vrste ikona i njihov značaj
Ikona je slika na platnu, drvetu ili kamenu sa likom svetitelja, najčešće Isusa Hrista ili Bogorodice, a postoje i ikone anđela ili drugih događaja značajnih za istoriju crkve i Sveto pismo. Ikone su prisutne u svim hrišćanskim svetilištima, gde se postavljaju na ikonostase i zidove. Ik