bah.edu.rs
Ideje za akrilno slikanje
Akrilne boje u upotrebi su skoro ceo jedan vek, a u početku su primenu u slikarstvu imale isključivo kao zamena za uljane boje jer su umetnici prepoznali njihova svojstva među kojima su najznačajnija: brzo sušenje, postojanost boje kao i to što do sada nije primećeno da blede. Akrilne boje