bah.edu.rs
Crte ličnosti specifične za umetnike
Za umetnike, nezavisno od toga da li je reč o onima koji se bave likovnim, pisanim, muzičkim ili nekim drugim obliku stvaralaštva, postoje određene crte ličnosti koje su specifične i po kojima se razlikuju od drugih ljudi. Crte ličnosti kao relativno trajne i relativno opšte karakteristik