bah.edu.rs
Crtanje stripova kao posebna vrsta umetnosti
Strip kao deveta umetnost postoji od davnina i prati svakog od nas još od detinjstva. Danas se strip smatra vrstom umetnosti i smešta se u kategorije likovne, književne i dramske vrste umetnosti. Međutim, postoje i oni teoretičari koji se ne slažu sa tim i strip smatraju narativnom, ali ne i k