bacsygioihn.com
Phá thai 8 tuần tuổi có tội không? Xem ngay trước khi quyết định
Có nhiều bạn gửi câu hỏi đến cho các Bác sĩ chúng tôi rằng phá thai 8 tuần tuổi có tội không? Thực ra với câu hỏi này không thể đưa ra được câu trả lời...