asreemrooz1.com
یک بازداشت گروهی دیگر؛ این بار بازداشت 62 مرد و زن در پارتی بندرعباس
در حالیکه هنوز بازتاب خبر بازداشت و شلاق 35 دانشجو در جشن فارغ التحصیلی شان در قزوین ادامه دارد، روزنامه شهروند چاپ تهران از بازداشت 62زن و مرد "در یک پارتی شبانه"