asreemrooz1.com
شجریان: دروغ نگویند که ربنا را من نگذاشته‌ام پخش کنند
«جهان من ایران است» تیتر گفت و گوی محمدرضا شجریان با روزنامه ایران است. این چهره سرشناس موسیقی، که در خارج از کشور مشغول درمان است به روزنامه ایران گفته است: «ربنا متع