artemeda.nepted.com
Akunpukturom do zdravlja
Akupunktura koja se danas primjenjuje u većem je dijelu doživjela svoju transformaciju. Došlo je do spoja tradicionalne kineske medicine sa zapadnom medicinom prilikom čega se respektiraju neuro-anatomske i fiziološke postavke suvremene medicinske znanosti. Rodila se Medicinska akupunktura koja