artemeda.hr
LBC PAPA test, HPV DNA/RNA tipizacija i imunokemijski markeri
Za zadovoljstvom predstavljamo nove usluge koje možete učiniti u našoj Poliklinici! U suradnji s Laboratori Riuniti za citopatološku dijagnostiku u Trstu možete učiniti: 1. ThinPrep PAPA test (LBC, tekućinski PAPA test) - u odnosu na klasičan PAPA razmaz po stakalcu osigurava stabilnos