aquila.mk
„Сакам да размислам“
Една од најфрустрирачките ситуации во процесот на продажба е откако ќе ја направите вашата „квалификувана понуда“* со перфектна презентација на сите карактерист