apestomen.net
Pomade Reuzel Clay Matte Hồ Chí Minh
Reuzel Clay Matte Pomade cung cấp độ giữ nếp cao và linh hoạt cùng với hiệu ứng matte (không bóng) trên tóc.