apestomen.net
2Vee Ultra Captian America Series 2 Hồ Chí Minh
Siêu giữ nếp, hiệu ứng bóng ánh mờ, dễ dàng tạo nhiều kiểu tóc .. 2Vee Ultra Wax Series 2 được designer theo nhân vật Captain America nổi tiếng.