agsol.pl
Prognoza ŚREDNIOTERMINOWA notowań ceny śruty sojowej (12-19.03.2018)
Zgodnie z oczekiwaniami maksimum z listopada 2014 roku (prawdopodobnie mamy do czynienia z bardzo szeroką formacją spadkową RGR) wywołało długo oczekiwaną korektę. Jej skala jest proporcjonalna do wcześniejszych wzrostów, a pierwszym wsparciem, do którego powinna dążyć podaż to okolic