agsol.pl
PROGNOZA ŚREDNIOTERMINOWA CENY ŚRUTY SOJOWEJ (19-26.02.2018)
Zgodnie z oczekiwaniami pokonanie strefy 333 - 334 USD tydzień temu oraz naruszenie szerokiego kanału spadkowego spowodowało silne umocnienie na rynku. Skala ruchu jest bardzo duża, co powoduje ryzyko równie zdecydowanego cofnięcia - tym bardziej, że oporem okazała się zanegowana w marcu 20