agsol.pl
PROGNOZA ŚREDNIOTERMINOWA CENY ŚRUTY SOJOWEJ (12-19.02.2018)
Zgodnie z oczekiwaniami, zeszłotygodniowe cofnięcie do strefy 326 - 328.5 USD okazało się ruchem powrotnym, który zatrzymała wybita miesiąc wcześniej linia trendu spadkowego, ograniczająca skutecznie rynek od początku 2017 roku. Zdecydowane odreagowanie w minionym tygodniu potwierdza jej p