agsol.pl
PROGNOZA ŚREDNIOTERMINOWA CENY ŚRUTY SOJOWEJ (05-12.02.2018)
Zgodnie z oczekiwaniami notowania ponownie zatrzymało górne ograniczenie silnego kanału spadkowego. Poza nieudaną próbą jego wybicia, notowania zakończyły notowania poniżej strefy 333 – 334 USD, co jest już wstępnym sygnałem sprzedaży i powrotem do silnej strefy wsparcia 293 – 304 U