admin.samp-msp.sk
Dotazníkový prieskum - Slovenská asociácia malých podnikov
Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií Dotazníkový prieskum – tlačová správa Dotazník Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií [ ... čitaj viac ... ]