admin.samp-msp.sk
1. medzinárodná konferencia "Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore" - Slovenská asociácia malých podnikov
Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu vlády SR, Roberta Fica „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ dňa 8. novembra 2017, 9:00 hod